Direct naar content

Waarom ontvang ik nog aanslagen over voorgaande jaren?

De definitieve gegevens zijn pas na het belastingjaar bekend. Ook kan uit een volledigheidscontrole blijken dat voor sommige adressen nog geen aanslag is opgelegd.

Het is voor u vervelend dat u hiermee achteraf wordt geconfronteerd. De kosten zijn echter wel al gemaakt. De wet biedt dan de mogelijkheid de aanslag alsnog op te leggen.

Wilt u uw aanslag in termijnen betalen? Kijk op de Betaalpagina voor meer informatie.