Direct naar content

Ik woon buiten Nederland (buitenland). Hoe betaal ik de aanslag?

Vermeld bij uw overschrijving de volgende gegevens: NWB swiftadres: NWABNL2G, IBAN: NL21 NWAB 0636 7516 78. Vergeet het betalingskenmerk niet. Dit staat op het aanslagbiljet.