Direct naar content

De WOZ-waarde van mijn pand is te hoog. Kan ik bezwaar maken?

Niet bij de RBG. De gemeente stelt de waarde vast. U kunt bij de gemeente* bezwaar maken.
Betaal het aanslagbedrag op tijd. Als de gemeente de waarde aanpast, dan geeft ze dit door aan de RBG. Het te veel betaalde bedrag krijgt u dan automatisch terug.

*De RBG behandelt wel de WOZ-bezwaren van de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen. U kunt voor deze WOZ-waarden wel bezwaar indienen bij de RBG. Het snelst gaat dit digitaal via Mijn RBG. Op de WOZ-pagina staat meer informatie over de WOZ-waarde van uw eigendom.