Direct naar content

Tarieven Delfland 2024

Hieronder staan de meest voorkomende belastingtarieven voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tarieven Hoogheemraadschap van Delfland 2024

Watersysteemheffing Tarief
Ongebouwd per hectare € 96,26
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0241%
Ingezetene per woonruimte € 133,39
Natuurterrein per hectare € 4,53
Wegen ongebouwd per hectare € 481,30
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 106,04
3 vervuilingseenheden (3 ve) € 318,12