Direct naar content

Tarieven Delfland 2022

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tarieven Hoogheemraadschap van Delfland 2022

Watersysteemheffing Tarief
Ongebouwd per hectare € 91,11
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0276%
Ingezetene per woonruimte € 116,88
Natuurterrein per hectare € 4,40
Wegen ongebouwd per hectare € 455,53
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 83,75
3 vervuilingseenheden (3 ve) € 251,25