Direct naar content

Tarieven Delfland 2020

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tarieven Hoogheemraadschap van Delfland 2020

Watersysteemheffing Tarief
Ongebouwd per hectare € 91,50
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0233%
Ingezetene per woonruimte € 123,29
Natuurterrein per hectare € 4,56
Wegen ongebouwd per hectare € 457,50
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 93,50
3 vervuilingseenheden (3 ve) € 280,50