Direct naar content

Tekst video

De animatie hierboven is niet ondertiteld. Hieronder volgt het transcript van de animatie.

Als inwoner, eigenaar van onroerend goed of een bedrijf heeft u te maken met verschillende belastingen. Zo heft uw gemeente onder andere de volgende belastingen: Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Onroerendezaakbelasting. Het waterschap heft belasting voor het zuiveren van afvalwater, droge voeten en kwaliteit van het oppervlaktewater.

Van beide overheden ontvangt u jaarlijks een belastingaanslag. Na ontvangst van de aanslag gemeentebelastingen wilt u betalen, misschien een vraag stellen of een betalingsregeling treffen. Een automatische incasso regelen, bezwaar indienen of kwijtschelding aanvragen. Na ontvangst van de aanslag waterschapsbelastingen wilt u betalen, misschien een vraag stellen of een betalingsregeling treffen. Een automatische incasso regelen, bezwaar indienen of kwijtschelding aanvragen. Kortom: U moet alle handelingen twee keer uitvoeren.

En de overheden ook. Zij moeten betalingen verwerken, vragen beantwoorden, betalingsregelingen treffen, bezwaarschriften afhandelen, kwijtscheldingsformulieren beoordelen en – als u niet op tijd betaalt – aanmaningen versturen of een deurwaarder inschakelen. Is dit handig? Nee.

De Regionale Belasting Groep regelt de belastingadministratie voor de waterschappen en gemeenten in uw regio. Wij combineren de verschillende belastingen zo veel mogelijk op een aanslagbiljet. Hierdoor kunnen gemeenten en waterschappen efficiënter, klantgerichter werken en besparen ze kosten.

En het voordeel voor u: een keer contact opnemen is voldoende. Zo bespaart de RBG u tijd en moeite.