Direct naar content

Incasso

Hebt u uw aanslag niet op tijd betaald? Dan komen er extra kosten bij. Als laatste middel leggen wij beslag. Bijvoorbeeld op uw auto of inboedel.

Kosten en invorderingsrente

Betaalt u te laat? Dan ontvangt u na elkaar de volgende documenten:

  • aanmaning: 9 euro (openstaand bedrag lager dan 454 euro) of 19 euro (aanslagbedrag 454 euro of meer);
  • dwangbevel: minimaal 49 euro;
  • hernieuwd bevel: 19 euro (de deurwaarder bezorgt dit hernieuwd bevel);

In de tabel Invorderingsmaatregelen ziet u het totaaloverzicht van incassomaatregelen. Daarnaast brengt de RBG rente in rekening.

Vanaf wanneer moet ik invorderingsrente betalen?

Wij brengen invorderingsrente in rekening vanaf de eerste dag na de laatste betaaldag. De invorderingsrente is 4%. Dit percentage wordt berekend over het openstaande bedrag. We berekenen de rente vanaf de eerste dag nadat uw aanslag betaald moest zijn.

Waarom krijg ik een Aanmaning / Dwangbevel?

De RBG heeft u een aanslag gestuurd voor waterschapsbelastingen en/of gemeentelijke belastingen. Deze is niet (geheel) op tijd betaald. Via Mijn RBG kunt u zelf controleren wanneer de RBG uw aanslag heeft verstuurd en voor wanneer u moest betalen. Ook kunt u via Mijn RBG een duplicaataanslag uitdraaien.

U kunt ook een dwangbevel krijgen omdat u het openstaande bedrag van de aanmaning niet geheel hebt betaald. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de aanmaningskosten niet hebt betaald.

Wat is een hernieuwd bevel tot betaling?

Als u een dwangbevel niet betaalt, krijgt u als laatste waarschuwing een ‘hernieuwd bevel tot betaling’. De kosten hiervan zijn € 19,-. Betaalt u deze niet? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld uw auto, bankrekening of inboedel. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor uw rekening.