Direct naar content

Wie krijgt de aanslag?

Eigenaren
  • Degene die als eerste bij het kadaster wordt genoemd. Als diegene daar ook woont, krijgt hij/zij ook de bewonersbelastingen. Hoe uw naam op de aanslag staat, bepaalt de gemeente. Als uw naam niet klopt, kunt u deze bij uw gemeente laten wijzigen.
Erven
  • Na overlijden zijn de erfgenamen verantwoordelijk om de aanslag te betalen. De RBG voegt ‘erven’ toe aan de naam. Pas als de naam bij het Kadaster is gewijzigd, kan de RBG de naam aanpassen. Dit gaat automatisch. Was u de partner en ook mede-eigenaar? Dan kunt u vragen de naam voor het volgende jaar te wijzigen naar uw naam.
Scheiding
  • Is bij scheiding de woning aan de ex-partner toegewezen? Geef dit dan door aan het Kadaster. Alleen dan kan de RBG de naam aanpassen voor de volgende aanslag. Dit gaat automatisch. Wij krijgen de gewijzigde gegevens door van het Kadaster.
Bewoner

Naast bewoner ook eigenaar? Dan krijgt degene die als eerste bij het kadaster wordt genoemd de aanslag.

Alleen bewoner en huurder? Dan krijgt degene die vorig jaar ook de aanslag heeft ontvangen de aanslag.

Vorig jaar geen aanslag ontvangen?

Dan krijgt degene die bij de gemeente het langst staat ingeschreven op het adres de aanslag. Wie voor precariobelasting of leges de aanslag krijgt, staat bij deze belastingen vermeld. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regels. Deze kunt u vinden in de uitvoeringsregels voor het aanwijzen van belastingplichtige.