Direct naar content

Welke belastingen moet ik voor het hele jaar betalen, ook als er in de loop van het jaar iets wijzigt?

Voor de volgende belastingen is de situatie op 1 januari bepalend voor de rest van het jaar:

  • Watersysteemheffing ingezetenen
  • Watersysteemheffing eigenaren
  • Wegenheffing ingezetenen
  • Wegenheffing eigenaren
  • Onroerendezaakbelasting
  • Rioolheffing voor eigenaren