Direct naar content
27 november 15:17 - Storing Afschrijving automatische incasso 30 november in plaats van 28 november Meer informatie

Waarom krijg ik geen kwijtschelding voor de zuiveringsheffing?

Het hoogheemraadschap wil de zuiveringsheffing voor iedereen betaalbaar houden. Als we mensen kwijtschelding geven, betalen andere mensen meer. Daarom verdelen we de kosten over iedereen. Als iedereen meebetaalt, worden de kosten over meer mensen verdeeld.