Direct naar content

Waarom krijg ik geen kwijtschelding voor de zuiveringsheffing?

Het hoogheemraadschap wil de zuiveringsheffing voor iedereen betaalbaar houden. Als we mensen kwijtschelding geven, betalen andere mensen meer. Daarom verdelen we de kosten over iedereen. Als iedereen meebetaalt, worden de kosten over meer mensen verdeeld.