Direct naar content
3 augustus 16:26 - Storing Geen kwijtschelding aanvragen via Mijn RBG Meer informatie

Is er rekening gehouden met het aandeel VvE?

Ja, daar is rekening mee gehouden. Onze taxateurs baseren WOZ-waardes onder andere op prijzen van verkochte woningen. Zij controleren of ze deze prijzen kunnen gebruiken en passen WOZ-waardes waar nodig aan. In dit geval stellen ze de WOZ-waarde naar beneden bij. Dit doen ze omdat het aandeel VvE geen onderdeel is van de woning. Deze werkwijze geldt voor appartementen, boven- en benedenwoningen.