Direct naar content

Ik kan de aanmaning/dwangbevel niet betalen. Kan ik kwijtschelding krijgen?

Op de kwijtscheldingspagina staan de voorwaarden voor kwijtschelding