Direct naar content

Ik ben een zelfstandige. Kan ik kwijtschelding krijgen?

Dit hangt af van waar u woont.

Hoogheemraadschap van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard

Alleen als u een BBZ-uitkering hebt. Op de kwijtscheldingspagina staan de overige voorwaarden voor kwijtschelding.

Gemeente Delft

Ja. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en het gebruikersdeel van de rioolheffing. Op de kwijtscheldingspagina staan de overige voorwaarden voor kwijtschelding.

Gemeente Vlaardingen

Alleen als u een BBZ-uitkering hebt. Op de kwijtscheldingspagina staan de overige voorwaarden voor kwijtschelding.

Gemeente Schiedam

Ja. U kunt kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke particuliere belastingen. Op de kwijtscheldingspagina staan de overige voorwaarden voor kwijtschelding.