Direct naar content

Telefonische dienstverlening RBG beoordeeld met een 8,7

De RBG heeft de kwaliteit van haar telefonische dienstverlening dit jaar weer laten meten door onderzoeksbureau Telan. Ook dit jaar scoort de RBG weer ruim boven de norm met een 8,7. De RBG is trots op dit resultaat, met name omdat we dit jaar weer met een nieuwe groep medewerkers zijn gestart.

Onderzoeksresultaten Telan
In 95% van het aantal beluisterde gesprekken wenst de onderzoeker dezelfde medewerker aan de lijn te krijgen als de klant heeft gehad. In 100% van alle gesprekken krijgt de beller de gelegenheid zijn/haar verhaal te vertellen en wordt er aandachtig geluisterd en gerichte tegenvragen gesteld.

Klantgericht handelen belangrijk
De RBG vindt klantgericht handelen belangrijk en besteedt er daarom veel aandacht, tijd en geld aan.  Dit jaar is de RBG gestart met het zoveel mogelijk gelijk afhandelen van klantvragen door het team Klantencontacten. De RBG kijkt daarnaast hoe de klant nog  beter kan worden ge├»nformeerd. Snelle en effectieve inzet aan de voorkant leidt tot minder vervolgacties en administratieve nazorg aan de achterkant.

Kwaliteit dienstverlening RBG
De kwaliteit van onze dienstverlening is ook af te meten aan andere graadmeters als het aantal klachten en bezwaarschriften. Op het totaal aantal uitingen van de RBG naar de klant toe is het aantal klachten minimaal. Hoe weinig dat er ook zijn, iedere klacht wordt heel serieus door ons behandeld.