Direct naar content

Tarieven Vlaardingen 2023

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor de gemeente Vlaardingen.

Tarieven gemeente Vlaardingen 2023

Belasting Tarief
OZB eigenaar woning 0,1191% van de WOZ-waarde
OZB eigenaar niet-woning 0,806% van de WOZ-waarde (zie uitleg hieronder)
OZB gebruiker niet-woning 0% van de WOZ-waarde (zie uitleg hieronder)
Afvalstoffenheffing 1 persoon € 295,25
Afvalstoffenheffing meer personen € 377,51
Reinigingsrechten cat 1: max 4 zakken 60 l € 427,26 ex 21% BTW
Reinigingsrechten cat 2: max 8 zakken 60 l € 854,52 ex 21% BTW
Reinigingsrechten cat 3: max 12 zakken 60 l € 1.281,78 ex 21% BTW
Rioolheffing eigenaar € 161,43
Rioolheffing gebruik tot en met 500 m3 € 0,00
Rioolheffing gebruik > 500 m3 € 31,25 per 100 m3
Rioolheffing gebruik > 1.000 m3 € 46,90 per 100 m3
Rioolheffing gebruik > 5.000 m3 € 62,50 per 100 m3

Uitleg gewijzigd tarief OZB niet-woningen gemeente Vlaardingen

In de Vlaardingse OZB voor niet-woningen is er vanaf 2021 een grote verandering: De OZB bestond altijd uit 2 delen:

  • De OZB voor eigenaren/verhuurders van een pand
  • En de OZB voor gebruikers van het pand.

In de nieuwe situatie is de OZB voor gebruikers vervallen en wordt de gehele OZB voor het pand in rekening gebracht bij de eigenaren/verhuurders. Hierdoor is het tarief voor de eigenaren/verhuurders flink hoger. Eigenaar en huurder kunnen met elkaar afspreken dat de eigenaar een deel van de OZB doorberekent aan de huurder. De RBG gaat daar niet over. De RBG kan dus ook niet bepalen welk deel de eigenaar mag doorberekenen.

De gemeente heeft gekozen voor deze nieuwe manier om ervoor te zorgen dat de OZB bij leegstand niet komt te vervallen. Bovendien hoopt de gemeente dat eigenaren zich hierdoor nog meer inzetten om bij leegstand een nieuwe huurder te vinden.