Direct naar content

Tarieven Schieland 2024

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het gebied Schieland van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Tarieven in het gebied van Schieland 2024

Watersysteemheffing Tarief
Ongebouwd per hectare € 89,40
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0235%
Ingezetene per woonruimte € 129,88
Natuurterrein per hectare € 2,18
Buitendijks ongebouwd per hectare € 22,35
Buitendijks gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0059%
Wegen ongebouwd per hectare € 178,80
Wegen buitendijks ongebouwd per hectare € 111,75
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 71,29
3 vervuilingseenheden (3ve) € 213,87