Direct naar content

Tarieven Krimpenerwaard 2023

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het gebied Krimpenerwaard van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De belastingen zijn dit jaar hoger dan vorige jaren. Dit komt vooral door de hoge energiekosten die het waterschap moet betalen. Hiermee houdt het waterschap alle afvalwaterzuiveringsinstallaties en gemalen draaiende.

Meer informatie over de tariefstijging staat op de website van het waterschap in het nieuwsbericht Hoge energiekosten zorgen voor verhoging waterschapsbelasting

Tarieven in het gebied Krimpenerwaard 2023

Categorie Tarief watersysteemheffing Tarief wegenheffing
Ongebouwd per hectare € 108,48 € 40,53
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0194% 0,0207%
Ingezetene per woonruimte € 121,80 € 50,73
Natuurterrein per hectare € 3,94 € 40,53
Buitendijks ongebouwd per hectare € 27,12 € 40,53
Buitendijks gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0049% 0,0207%
Wegen ongebouwd per hectare € 216,96 € 40,53
Wegen buitendijks ongebouwd per hectare € 135,60 € 40,53
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 66,62
3 vervuilingseenheden (3ve) € 199,86