Direct naar content
1 juni 09:17 - Service Balie RBG op vrijdag 2 juni gesloten Meer informatie

Tarieven Krimpenerwaard 2020

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het gebied Krimpenerwaard van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Tarieven in het gebied Krimpenerwaard 2020

Categorie Tarief watersysteemheffing Tarief wegenheffing
Ongebouwd per hectare € 91,48 € 34,39
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0236% 0,0241%
Ingezetene per woonruimte € 106,38 € 43,54
Natuurterrein per hectare € 3,30 € 34,39
Buitendijks ongebouwd per hectare € 22,87 € 34,39
Buitendijks gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0059% 0,0241%
Wegen ongebouwd per hectare € 182,94 € 34,39
Wegen buitendijks ongebouwd per hectare € 114,34 € 34,39
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 50,01
3 vervuilingseenheden (3ve) € 150,03