Direct naar content

Tarieven Delfland 2023

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

De belastingen voor bewoners en bedrijven zijn dit jaar hoger dan vorige jaren. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende energiekosten. Delfland heeft in 2023 een energieopslag verwerkt in het tarief voor de zuiveringsheffing.

Meer informatie hierover staat op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland op de pagina Begroting 2023 – Delfland (hhdelfland.nl)

 

Tarieven Hoogheemraadschap van Delfland 2023

Watersysteemheffing Tarief
Ongebouwd per hectare € 91,87
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0245%
Ingezetene per woonruimte € 120,68
Natuurterrein per hectare € 4,40
Wegen ongebouwd per hectare € 459,34
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 98,92
3 vervuilingseenheden (3 ve) € 296,76