Direct naar content

RBG informeert huiseigenaren vooraf als WOZ-waarde meer dan gemiddeld is gestegen

De RBG heeft afgelopen week voormeldingsbrieven gestuurd aan huiseigenaren. Het gaat om huiseigenaren bij wie de WOZ-waarde meer dan gemiddeld is gestegen. Dit doet de RBG zodat deze eigenaren hierop kunnen reageren, nog voordat ze de aanslag krijgen.

Neem contact met ons op als u het niet eens bent met de waarde

Hebt u vragen over de nieuwe WOZ-waarde of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan een belafspraak met een van onze taxateurs. Klopt de WOZ-waarde niet? Dan kan de taxateur dit gelijk voor u aanpassen.

Hoeveel gaat het aanslagbedrag omlaag als uw WOZ-waarde omlaag gaat?

Dit kunt u zelf berekenen bij berekenen aanslag. Vul hier een lagere WOZ-waarde in. U ziet gelijk hoeveel u dit scheelt in de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting.

Hoe stelt de RBG de waarde vast?

De RBG stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. Voor 2021 geldt de waarde van uw huis op 1 januari 2020. Dit heet de waardepeildatum. Wij gebruiken verkoopprijzen van vergelijkbare woningen tussen juni 2019 en juni 2020. We houden daarbij  rekening met de ontwikkeling van de prijzen in deze periode. Als er weinig verkoopprijzen beschikbaar zijn, kan de RBG ook gebruikmaken van eerdere marktgegevens.

Met welke woningen is mijn huis vergeleken en wat is nog meer meegenomen in de taxatie?

Dat staat allemaal in uw taxatieverslag. Als u inlogt via Mjin RBG, ziet u uw taxatieverslag staan. U ziet dan met welke kenmerken we rekening hebben gehouden. En ook met welke woningen wij uw huis hebben vergeleken. Natuurlijk houden we daarbij rekening met de verschillen tussen de woningen.

Kan de RBG zelf bepalen hoe ze taxeert of is daar controle op?

De RBG taxeert aan de hand van vastgestelde normen. Elke gemeente en elk belastingkantoor gebruikt deze normen. De Waarderingskamer is aangewezen als toezichthouder. De Waarderingskamer controleert alle gemeenten en belastingkantoren jaarlijks op kwaliteit en waardeert dit met een score. De RBG heeft hierbij een ‘goed’ gescoord.

Meer antwoorden vindt u op de WOZ-pagina.