Direct naar content

Privacyverklaring Regionale Belasting Groep

Sinds 25 mei 2018 staat de Privacyverklaring van de Regionale Belasting Groep online. In deze privacyverklaring staat waarvoor de RBG uw gegevens gebruikt en hoe de RBG met uw gegevens omgaat. Daarnaast wordt gewezen op uw rechten. Naast de privacyverklaring is ook een responsible disclosure toegevoegd. Hierin staat wat u kunt doen en wat niet is toegestaan als u ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een zwakke plek ontdekt in een van onze systemen.