Direct naar content
22 mei 09:28 - Storing MijnRBG tijdelijk niet bereikbaar Meer informatie

Nationale ombudsman: RBG voorbeeld op invorderingsgebied

Update 9 januari 2017: De Nationale ombudsman heeft in zijn nieuwsbrief van 9 januari een artikel opgenomen met de titel: RBG geeft goed voorbeeld

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft het invorderingstraject van de zuiveringsheffing bij de Regionale Belasting Groep (RBG) onderzocht. Hij deed dit aan de hand van de spelregels uit het rapport ‘In het krijt bij de overheid’. De conclusie is dat de RBG zorgt voor maatwerk en persoonlijk contact bij de invordering van de aanslag zuiveringsheffing. Van Zutphen: ‘Een mooi voorbeeld –ook voor andere instanties- van hoe je behoorlijk kan invorderen’. De RBG is trots op dit resultaat.

Afbouwen kwijtschelding Hoogheemraadschap van Delfland
De Nationale Ombudsman is dit onderzoek gestart omdat het Hoogheemraadschap van Delfland de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing vanaf 2016 afbouwt. De RBG heft en int het bedrag namens het hoogheemraadschap bij deze kwetsbare groep. De Nationale ombudsman ontving enkele klachten over het afschaffen van de kwijtschelding. Dit was aanleiding voor het onderzoek.

Actief klantencontact
De RBG vindt actief klantencontact belangrijk. Het gaat bijvoorbeeld om een brief bij de aanslag, bezoeken aan huis en het actief bellen van deze kwetsbare groep. Door het actieve klantencontact voorkomt de RBG dat deze groep onnodig wordt opgezadeld met invorderingskosten. Actief klantencontact leidt ook tot een beter betaalgedrag.

Meer informatie op de website van de Nationale Ombudsman.