Direct naar content
22 mei 09:28 - Storing MijnRBG tijdelijk niet bereikbaar Meer informatie

Misverstanden rondom de WOZ-waarde

Binnenkort ontvangt u uw belastingaanslag 2022. Op de aanslag staat de WOZ-waarde van uw woning per 1 januari 2021. De WOZ-waarde is gestegen. Dit is in heel Nederland het geval. Over de stijging van de WOZ-waarde bestaan soms misverstanden. Twee daarvan lichten we hieronder toe.

Misverstand 1: Als de WOZ-waarde stijgt, stijgt ook de OZB

Deze uitspraak is niet juist. Gemeenten stellen jaarlijks hun belastingtarieven vast. Hiervoor rekenen ze eerst uit hoeveel belastingopbrengst ze nodig hebben. Meestal verlagen gemeenten hun tarieven als de WOZ-waarden stijgen. Zo krijgen zij een gelijke of iets hogere belastingopbrengst voor de onroerendezaakbelastingen (OZB). De OZB-tarieven voor  eigenaren van woningen zijn ook dit jaar weer verlaagd.

Ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde en het gemiddelde OZB-tarief in Nederland voor eigenaren van woningen.


Misverstand 2. Gemeenten hebben voordeel bij een zo hoog mogelijke WOZ-waarde

Ook dit is niet waar. Bij een lagere WOZ-waarde ontvangt de gemeente een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Gemeenten hebben dus eerder voordeel bij het vaststellen van een lagere WOZ-waarde. Gemeenten en belastingkantoren willen vooral  de juiste WOZ-waarde vaststellen. De Waarderingskamer controleert of zij jaarlijks de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. En of de kwaliteit van de taxaties goed is. Dus niet te hoog en niet te laag.


Waarom is de WOZ waarde in Nederland gestegen ?

Een van de redenen dat de WOZ-waarde is gestegen is de situatie op de woningmarkt op dit moment. Door het tekort aan woningen, worden woningen voor steeds hogere bedragen verkocht. Dit heeft invloed op de marktwaarde en dus de WOZ-waarde van uw woning.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde? Dan verwijzen wij u graag naar onze WOZ-pagina. U vindt daar bijvoorbeeld informatie over

  • welke gegevens wij nodig hebben voor het vaststellen van een juiste WOZ-waarde
  • welke rol de Waarderingskamer heeft
  • waar u terecht kunt met vragen
  • waar u uw taxatieverslag in kunt zien.

Bron: De stijging van WOZ-waarden in relatie tot gemeentelijke belastingstijging – VNG