Direct naar content

Interview met Aletta Hekker

Oud-wethouder financiën, jeugdzorg, onderwijs en dienstverlening gemeente Delft

Station Delft

Aletta Hekker heeft afscheid genomen als wethouder van de gemeente Delft. Dat betekent dat ze ook afscheid heeft genomen als dagelijks bestuurslid bij de Regionale Belasting Groep (RBG). Ze kijkt hieronder aan de hand van zeven vragen terug op wat de RBG haar als wethouder van de gemeente Delft heeft gebracht.

Als u terugdenkt aan de RBG, wat komt dan als eerste in u op?
‘Het eerste wat in mij opkomt is dat de RBG ontzorgt. Dat geeft me vertrouwen. Als regiegemeente is het belangrijk om te weten dat de organisatie waaraan je een taak hebt uitbesteed, de taak goed uitvoert. De RBG doet dat, beter zelfs dan de gemeente dat deed. Dat komt mede omdat professioneel personeel uit de gemeente Delft is overgenomen.’

Dat zijn mooie woorden. Biedt de RBG u als wethouder van Delft nog meer?
‘De RBG heeft ons als gemeente heel veel gebracht. De uitbestede taak wordt kwalitatief goed en professioneel uitgevoerd. Dat geeft me zekerheid en een ontzorgd gevoel. Daarnaast is de RBG groot. Daardoor kan ze de processen en volumes goed aan. De RBG loopt voorop bij het volgen van ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving. Dit is mogelijk omdat de RBG een grote organisatie is. Daarnaast is de ICT ook goed op orde.’

Wat zijn volgens u de sterke punten van de RBG?
‘Ten eerste denk ik aan betrouwbaarheid. Dat vind ik als wethouder belangrijk. Ten tweede is de mate van dienstverlening heel goed. Daarnaast heeft de RBG haar zaken altijd goed op orde.’

Wat vindt u van de manier hoe de RBG terugkoppelt aan haar deelnemers?
‘De terugkoppeling gaat eigenlijk altijd goed. De RBG koppelt tijdig terug. De prestatie-indicatoren zijn helder en goed te meten. De prestatie-indicatoren geven zowel de kwaliteit als de kwantiteit weer. Deze zijn beide goed.

Tijdig geldt niet alleen voor de terugkoppeling. Ook de bestuursstukken zijn altijd op tijd en op orde.

Daarnaast is er aan het eind van het jaar altijd geld over. De RBG heeft zowel de opbrengstenkant als de organisatiekosten goed op orde. Eigenlijk loopt alles goed.’

“De RBG heeft ons als gemeente heel veel gebracht. De uitbestede taak wordt kwalitatief goed en professioneel uitgevoerd. Dat geeft me zekerheid en een ontzorgd gevoel.”

Zou u de RBG aanbevelen aan andere gemeenten?
‘Ik beveel de RBG zeker aan. Het belangrijkste aan de RBG vind ik echt het ontzorgen. Het geeft me een goed en vertrouwd gevoel. Dat is belangrijk. Daarnaast levert de RBG geld op. Ik zeg altijd: ‘massa is kassa.’ Samengaan levert voordeel op omdat veel processen hetzelfde zijn.’

Kunt u aangeven hoeveel de gemeente Delft heeft bespaard door aan te sluiten bij de RBG?
‘Dat is moeilijk in een bedrag uit te drukken. Het ontvlechten van een gemeentetaak is een forse opgave, maar in dit geval levert het zeker voordeel op omdat veel processen hetzelfde zijn. Als je kijkt naar de benchmarkgegevens van ‘Vensters voor Dienstverlening’ blijkt dat de RBG lagere kosten per aanslag heeft dan vergelijkbare gemeenten. Daarnaast scoort de RBG ook beter op het percentage geïnde aanslagen ten opzichte van de opgelegde aanslagen.’

Waarmee wilt u afsluiten?
‘De RBG is een mooie organisatie. Ik kom er graag. De RBG heeft de zaken op orde en levert goede kwaliteit. De processen worden goed beheerst. De organisatie draait goed. Dat geeft me een goed en zeker gevoel.’