Direct naar content
2 mei 16:12 - Service Balie RBG is weer open. Bel ons eerst voor een afspraak Meer informatie

Heffing schoonmaak grafmonument

U betaalt de heffing voor schoonmaak grafmonument als de gemeente voor u persoonlijk iets doet. U betaalt voor een verleende dienst. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gemeente voor u het graf onderhoudt.

Voor wie

U betaalt grafrechten als u gebruikmaakt van de gemeentelijke begraafplaats. Of als de gemeente u een dienst verleent die te maken heeft met de gemeentelijke begraafplaats. De aanvrager van de dienst of degene voor wie de dienst is aangevraagd, ontvangt de aanslag.

Hoe berekend

Dit hangt af van welke dienst u gebruikmaakt. De tarieven staan in de tarieventabel van de verordening.

Kwijtschelding mogelijk?

Nee, dat is voor deze heffing niet mogelijk.