Direct naar content
21 mei 10:05 - Storing MijnRBG tijdelijk niet bereikbaar Meer informatie

WOO-verzoek: Verantwoordelijkheid WOZ beschikkingen en vaststellen WOZ waarden 2021 t/m 2023

Woo-verzoek eVJV-3569407/WOO270823 27 augustus 2023

Welke ambtenaar is verantwoordelijk voor de WOZ-waarden en WOZ-beschikkingen m.b.t. de wijk Voordijkshoorn in Delft. Wie heeft de beslissing genomen inzake de WOZ-beschikkingen en de WOZ-waarde vastgesteld 2021, 2022 en 2023. Alle stukken die betrekking hebben op het bekendmaken en/of versturen van de WOZ-beschikkingen van 1 januari 2021 tot 27 augustus 2023.

Beslissing verzoek eVJV-3569407/WOO270823 18 september 2023

U heeft een WOO-verzoek ingediend bij de gemeente Delft. De gemeente Delft heeft dit WOO-verzoek doorgestuurd naar de Regionale Belasting Groep.

U verzoekt om openbaar te maken welke ambtenaar verantwoordelijk is voor de WOZ waarden en WOZ beschikkingen m.b.t. de wijk Voordijkshoorn in Delft. Wie de beslissing heeft genomen inzake de WOZ beschikkingen en de WOZ waarde vastgesteld 2021, 2022 en 2023.

Alle stukken die betrekking hebben op het bekend maken en/of versturen van de WOZ beschikkingen.

Besluit

Ik besluit uw verzoek gedeeltelijk toe te wijzen

Reden

U verzoekt om openbaarmaking van informatie die al (gedeeltelijk) openbaar is.

De Clustermanager Productie van de RBG is aangewezen als de ambtenaar belast met de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken. Op grond van artikel 22, eerste lid van de Wet Waardering onroerende zaken is hij de ambtenaar die de waarde van de onroerende zaak vaststelt bij een voor bezwaar vatbare beschikking.

Dit besluit is te vinden op de website www.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638110/1

Uit de Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep blijkt dat de gemeente Delft de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken aan de RBG heeft overgedragen

Dit besluit is te vinden op de website www.overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR355209/2

De stukken die betrekking hebben op het bekend maken en/of versturen

van de WOZ beschikkingen worden openbaar gemaakt. In de bijlagen vindt u de documenten met de door u gevraagde stukken.

  • Instemming Waarderingskamer beschikken belastingjaar 2021;
  • Instemming Waarderingskamer beschikken belastingjaar 2022;
  • Instemming Waarderingskamer beschikken belastingjaar 2023.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur Regionale Belasting Groep,
namens dezen,

Wat als u het niet eens bent met de beslissing?

Tegen mijn beslissing op uw verzoek kan door u binnen zes weken na de verzenddatum van de ze brief schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur, Regionale Belasting Groep, postbus 4083, 3102 GB Schiedam.

De bijlagen zijn nog niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zijn de documenten voor u niet toegankelijk? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Kies als onderwerp ‘andere vraag’. U kunt ons op werkdagen ook bellen: 088 291 10 00. Wij zoeken dan naar een passende oplossing, zodat u toegang hebt tot de informatie.