Direct naar content

WOO-verzoek: Informatie/documenten over kwijtscheldingsaanvragen voor de onroerendezaakbelastingen over de belastingjaren 2021, 2022 en 2023 – Schiedam.

Woo-verzoek WOO290923-Sch. 10 oktober 2023

Op 29 september 2023 ontving de gemeente Schiedam onderstaand verzoek. De gemeente heeft dit op 10 oktober 2023 naar ons doorgestuurd.

Ik verzoek u de volgende informatie/documenten te verstrekken aangaande de belastingjaren 2021, 2022 en 2023. Daarbij ontvangen wij de informatie graag per belasting apart.

  1. het totaal aantal aanvragen voor kwijtschelding van de OZB in uw gemeente
  2. het totaal aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding in uw gemeente, gespecificeerd het aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding met als reden “teveel vermogen”, gespecificeerd het aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding met als reden “overwaarde eigen woning”, gespecificeerd het aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding met als reden “te hoog inkomen”
  3. het totaal aantal buiten invordering gestelde aanslagen naar aanleiding van de afwijzing van een aangevraagde kwijtschelding
  4. het aantal doorverwijzingen naar een gemeentelijke financiële hulpverleningsafdeling naar aanleiding van de afwijzing van de aangevraagde kwijtschelding

Beslissing verzoek WOO290923-Sch. 23 oktober 2023

U heeft een WOO-verzoek verstuurd naar de gemeente Schiedam. De gemeente Schiedam heeft dit WOO-verzoek doorgestuurd naar de Regionale Belasting Groep.

Uw verzoek

In uw brief vraagt u om informatie/documenten over kwijtscheldingsaanvragen voor de onroerendezaakbelastingen over de belastingjaren 2021, 2022 en 2023. U ontvangt de informatie graag voor ieder belastingjaar apart.

  1. het totaal aantal aanvragen voor kwijtschelding van de OZB in uw gemeente
  2. het totaal aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding in uw gemeente, gespecificeerd het aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding met als reden “teveel vermogen”, gespecificeerd het aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding met als reden “overwaarde eigen woning”, gespecificeerd het aantal afwijzingen van de aangevraagde kwijtschelding met als reden “te hoog inkomen”
  3. het totaal aantal buiten invordering gestelde aanslagen naar aanleiding van de afwijzing van een aangevraagde kwijtschelding
  4. het aantal doorverwijzingen naar een gemeentelijke financiële hulpverleningsafdeling naar aanleiding van de afwijzing van de aangevraagde kwijtschelding

Wettelijk kader

Volgens artikel 4.1 van de Woo kan iedereen een verzoek om publieke informatie sturen aan een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Uitgangspunt van de Woo is dat publieke informatie in een document openbaar is, behalve als een van de uitzonderingsgronden van artikel 5.1 van de Woo of een van de beperkingen van artikel 5.2 van de Woo van toepassing is.

Besluit

Ik besluit uw verzoek toe te wijzen.

Informatieverstrekking

De door u gevraagde informatie is niet te vinden in bestaande documenten. De informatie is wel beschikbaar in ons belastinginformatiesysteem. Na controle in het belastinginformatiesysteem kan ik u de volgende informatie geven:

Vraag 1

Heffingsjaar Aantal
2021 83
2022 75
2023 54

Vraag 2a

Heffingsjaar Aantal
2021 0
2022 1
2023 4

Vraag 2b

Heffingsjaar Aantal
2021 0
2022 0
2023 0

Deze afwijsreden “overwaarde eigen woning’ valt onder de afwijsreden ‘teveel vermogen’. Dit wordt niet apart geregistreerd.

Vraag 2c

Heffingsjaar Aantal
2021 13
2022 9
2023 6

Vraag 2 Afwijsreden teveel vermogen en te hoog inkomen

Heffingsjaar Aantal
2021 35
2022 40
2023 27

Vraag 3

Heffingsjaar Aantal
2021 5
2022 3
2023 0

Vraag 4

Heffingsjaar Aantal
2021 0
2022 0
2023 0

Deze informatie wordt niet geregistreerd.

Publicatie

Een geanonimiseerde versie van dit besluit wordt op www.derbg.nl gepubliceerd.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks bestuur Regionale Belasting Groep,
namens dezen,

Wat als u het niet eens bent met de beslissing?

Tegen mijn beslissing op uw verzoek kan door u binnen zes weken na de verzenddatum van de ze brief schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur, Regionale Belasting Groep, postbus 4083, 3102 GB Schiedam.