Direct naar content

Woo-Klachten 2023

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht alle afgehandelde klachten die in 2023 binnen zijn gekomen bij de RBG.

Klacht: Onvriendelijk bejegend

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk bejegend
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Onvriendelijk telefonisch te woord gestaan
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? KCC
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? Medewerker KCC
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 24-01-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Klant idd niet correct te woord gestaan
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in het gelijk gesteld
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Medewerker is aangesproken op zijn foutief handelen door leidinggevende

Klacht: Onvriendelijk behandeld

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk behandeld
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Geen antwoord op gestelde vraag
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? Kwijtscheldling
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? Medewerker invordering/kwijtscheldling
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 27-02-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Opgenomen gesprek beluistert na akkoord klant
Wat is het oordeel over de klacht? Op gestelde vraag is niet ingegaan
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Klacht besproken met betrokken medewerker

Klacht: Onvriendelijk behandeld

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk behandeld
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Weigeren aannemen documenten van klant aan loket
Hoe is de klacht afgehandeld? Weigeren verstrekken ontvangstbevestiging bij aannemen documenten van Klant aan loket.
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? Klantcontact
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? Medewerker Klanten (Loket)
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 11-03-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Medewerker heeft RBG procedure gevolgd. Stukken en daardoor de geweigerde afgifte ontvangstbevestiging niet meegegeven aan een derde persoon (zonder machtiging van eigenaar documenten)
Wat is het oordeel over de klacht? Ongegrond
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Procedure wordt nagekeken en mogelijk aangepast. (eigenaar bellen en of mededeling op de website dat er een machtiging dient te worden meegegeven)

Klacht: Te veel bureaucratie en weinig klantbeleving bij RBG

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Te veel bureaucratie en weinig klantbeleving bij RBG
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Te late aanslagoplegging (antidatering) en extra kosten voor extern onderzoek telefonische behandeling door RBG
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? RBG in het algemeen
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? O.a. clustermanager Productie
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 25-03-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Onjuiste beweringen klager. Geen aanpassingen in de werkwijze RBG
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in ongelijk gesteld op al zijn beweringen.
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Op alle punten is de klant in het ongelijk gesteld. De RBG werkt klantgericht en van bureaucratie is geen sprake

Klacht: Niet correct behandeld

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Niet correct behandeld
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Geen antwoord op gestelde telefonische vraag
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? Klantencontact
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? Medewerker Klanten (telefoondienst)
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 27-03-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Opgenomen gesprek beluistert na akkoord klant
Wat is het oordeel over de klacht? Op gestelde vraag is niet ingegaan.
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Klacht besproken met betrokken medewerkster

Klacht binnen via HHD over werkwijze incassobureau RBG

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Klacht binnen via HHD over werkwijze incassobureau RBG
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Onduidelijkheid openingstijden Balie en verplicht afspraak.
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? Werkwijze RBG bij invorderen aanslag en balie bezoek
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? N.v.t. Werkwijze RBG
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 15-05-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Werkwijze RBG is correct. Verwijzing verplicht maken afspraak onduidelijk
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in gelijk gesteld v.w.b. op onduidelijkheid balie bezoek. Werkwijze RBG invorderen correct
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Publicatie Balie aangepast en kosten vervolging afgeboekt

Klacht: Onvriendelijk bejegend (publicatiedatum 10 augustus 2023)

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk bejegend
Tegen welke gedraging is de klacht gericht? Onvriendelijk telefonisch te woord gestaan
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG ging de klacht? KCC
Wat is de functiebenaming van de medewerker tegen wie de klacht is gericht? Medewerker KCC
Wat is de datum van de ontvangst van de klacht? 28-07-2023
Wat zijn de bevindingen na behandeling van de klacht? Klant idd niet correct te woord gestaan
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in het gelijk gesteld
Wat is de conclusie van het afhandelingstraject? Medewerker is aangesproken op zijn foutief handelen door leidinggevende