Direct naar content

Wanneer krijg ik antwoord op mijn bezwaarschrift/Wat is de wettelijke beslistermijn?

Binnen twaalf* weken na de aanslagdatum. Dit is de wettelijke termijn voor waterschapsbelastingen. We kunnen deze termijn met 6 weken verlengen. Alle regels staan in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor gemeentebelastingen gelden andere regels. Deze moet de RBG voor het eind van het jaar afdoen. Hebt u een gemeentebezwaar in de laatste 6 weken van het jaar ingediend? Dan is de termijn binnen twaalf* weken na de aanslagdatum.

*Dient u uw bezwaarschrift 6 weken na de aanslag of later in? Dan krijgt u binnen 6 weken bericht.