Direct naar content

Is bezwaar tegen de rioolheffing mogelijk bij meerdere objecten op 1 riool?

U kunt geen bezwaar maken als u eigenaar bent van meerdere WOZ-objecten die zijn aangesloten op 1 riool.
De rioolheffing eigenaar betaalt u voor ieder eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het riool.

Worden gedeelten van uw eigendom als afzonderlijk geheel gebruikt? Dan krijgt u voor elk gedeelte apart een aanslag.