Direct naar content

Beveiligd inloggen Mijn RBG via E-herkenning voor bedrijven

Sinds deze week kunnen bedrijven op Mijn RBG veilig inloggen via eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2+.

Wat is eHerkenning?
eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel voor bedrijven. Hiermee identificeert een bedrijf zich en kan veilig vertrouwelijke gegevens uitwisselen met de aangesloten overheidsorganisaties en andere bedrijven.

Waarom eHerkenning 2+?
Met eHerkenning kunt u bij de aangesloten (overheids)instanties uw online zaken veilig en makkelijk regelen. U hebt niet meer bij elk bedrijf andere inloggegevens nodig. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor Mijn RBG hebt u minimaal niveau 2+ nodig. Dit niveau biedt extra zekerheid bij identificatie en het versturen van privacygevoelige informatie.

Hoe eHerkenning aanvragen?
Hebt u nog geen eHerkenning, dan kunt u dit aanvragen bij een erkende leverancier op www.eHerkenning.nl. Een erkende leverancier voldoet aan strenge eisen. Deze leverancier gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld niet voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming hebt gegeven. Anders dan bij DigiD verstrekt de overheid zelf geen eHerkenning-inlogmiddelen.

Meer informatie over Eherkenning kunt u vinden op www.eHerkenning.nl
Voor problemen bij de aanvraag of het gebruik van eHerkenning kunt u contact opnemen met uw Eherkenning leverancier.