Direct naar content

Verontreinigingsheffing

Het hoogheemraadschap maakt kosten om het water in sloten en plassen schoon te houden. Ook maakt het hoogheemraadschap kosten voor natuurontwikkeling. Deze kosten betaalt het hoogheemraadschap onder andere met het geld van de verontreinigingsheffing.

Voor wie?

De gebruiker van een gebouw of terrein, dat géén woning is. U loost uw afvalwater rechtstreeks op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot).

Hoe is de belasting berekend?

Hetzelfde als de zuiveringsheffing bedrijfsruimte. Op de pagina zuiveringsheffing bedrijfsruimte staan verschillende voorbeeldberekeningen.

Tarieven 2024

Waterschap Tarief
Hoogheemraadschap van Delfland € 106,04 per vervulingseenheid (ve)
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard € 71,29 per vervuilingseenheid (ve)