Direct naar content

Woo-Klachten 2023

In onderstaande tabellen vindt u een overzicht alle afgehandelde klachten die in 2023 binnen zijn gekomen bij de RBG.

Klacht: Onvriendelijk bejegend

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk bejegend
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Onvriendelijk telefonisch te woord ngestaan
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? KCC
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? Medewerker KCC
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 24-01-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Klant idd niet correct te woord ngestaan
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in het gelijk gesteld
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Medewerker is aangesproken op nzijn foutief handelen door nleidinggevende

Klacht: Onvriendelijk behandeld

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk behandeld
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Geen antwoord op gestelde vraag
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? Kwijtscheldling
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? Medewerker invordering/kwijtscheldling
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 27-02-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Opgenomen gesprek beluistert na nakkoord klant
Wat is het oordeel over de klacht? Op gestelde vraag is niet ingegaan
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Klacht besproken met betrokken nmedewerker

Klacht: Onvriendelijk behandeld

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk behandeld
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Weigeren aannemen documenten nvan klant aan loket
Hoe is de klacht afgehandeld? Weigeren verstrekken nontvangstbevestiging bij aannemen ndocumenten van Klant aan loket.
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? Klantcontact
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? Medewerker Klanten (Loket)
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 11-03-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Medewerker heeft RBG procedure ngevolgd. Stukken en daardoor de ngeweigerde afgifte nontvangstbevestiging niet nmeegegeven aan een derde npersoon (zonder machtiging van neigenaar documenten)
Wat is het oordeel over de klacht? Ongegrond
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Procedure wordt nagekeken en nmogelijk aangepast. (eigenaar nbellen en of mededeling op de nwebsite dat er een machtiging ndient te worden meegegeven)

Klacht: Te veel bureaucratie en weinig klantbeleving bij RBG

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Te veel bureaucratie en weinig nklantbeleving bij RBG
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Te late aanslagoplegging n(antidatering) en extra kosten voor nextern onderzoek telefonische nbehandeling door RBG
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? RBG in het algemeen
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? O.a. clustermanager Productie
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 25-03-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Onjuiste beweringen klager. Geen naanpassingen in de werkwijze RBG
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in ongelijk gesteld op al nzijn beweringen.
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Op alle punten is de klant in het nongelijk gesteld. De RBG werkt nklantgericht en van bureaucratie is ngeen sprake

Klacht: Niet correct behandeld

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Niet correct behandeld
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Geen antwoord op gestelde ntelefonische vraag
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? Klantencontact
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? Medewerker Klanten (telefoondienst)
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 27-03-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Opgenomen gesprek beluistert na akkoord klant
Wat is het oordeel over de klacht? Op gestelde vraag is niet ingegaan.
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Klacht besproken met betrokken nmedewerkster

Klacht binnen via HHD over werkwijze incassobureau RBG

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Klacht binnen via HHD over werkwijze incassobureau RBG
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Onduidelijkheid openingstijden nBalie en verplicht afspraak.
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? Werkwijze RBG bij invorderen naanslag en balie bezoek
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? N.v.t. Werkwijze RBG
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 15-05-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Werkwijze RBG is correct. nVerwijzing verplicht maken nafspraak onduidelijk
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in gelijk gesteld v.w.b. op nonduidelijkheid balie bezoek. nWerkwijze RBG invorderen correct
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Publicatie Balie aangepast en nkosten vervolging afgeboekt

Klacht: Onvriendelijk bejegend (publicatiedatum 10 augustus 2023)

Vraag Antwoord
Wat is de klacht? Onvriendelijk bejegend
Tegen welke gedraging is de klacht ngericht? Onvriendelijk telefonisch te woord ngestaan
Hoe is de klacht afgehandeld? Formeel via brief DB
Over welk onderdeel van de RBG nging de klacht? KCC
Wat is de functiebenaming van de nmedewerker tegen wie de klacht is ngericht? Medewerker KCC
Wat is de datum van de ontvangst nvan de klacht? 28-07-2023
Wat zijn de bevindingen na nbehandeling van de klacht? Klant idd niet correct te woord ngestaan
Wat is het oordeel over de klacht? Klant is in het gelijk gesteld
Wat is de conclusie van het nafhandelingstraject? Medewerker is aangesproken op nzijn foutief handelen door nleidinggevende