Direct naar content

Voor welke aanslagen kan ik kwijtschelding aanvragen?

Gemeente Delft

Voor de afvalstoffenheffing en het gebruikersdeel van de rioolheffing.

Gemeente Vlaardingen

Voor de afvalstoffenheffing

Gemeente Schiedam

Voor 90% van de afvalstoffenheffing en voor de onroerendezaakbelasting

Hoogheemraadschap

Voor de watersysteemheffing ingezetenen