Direct naar content

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan ik doen?

U kunt binnen 10 dagen na de datum op de uitspraak een beroepschrift indienen. Vertel waarom u denkt dat u wel recht heeft op kwijtschelding, vergeet bewijsstukken niet bij te voegen.

Stuur het beroepschrift naar:

Het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep
T.a.v. cluster incasso
Postbus 923
3100 AX Schiedam

Uiteraard is het mogelijk uw beroepschrift eenvoudig digitaal aan te leveren via Mijn RBG.

Het dagelijks bestuur behandelt het beroepschrift en neemt een beslissing. De uitspraak ontvangt u per brief.