Direct naar content
22 mei 09:28 - Storing MijnRBG tijdelijk niet bereikbaar Meer informatie

Tarieven Krimpenerwaard 2021

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het gebied Krimpenerwaard van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Tarieven in het gebied Krimpenerwaard 2021

Categorie Tarief watersysteemheffing Tarief wegenheffing
Ongebouwd per hectare € 92,92 € 35,08
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0216% 0,0226%
Ingezetene per woonruimte € 107,88 € 44,27
Natuurterrein per hectare € 3,29 € 35,08
Buitendijks ongebouwd per hectare € 23,23 € 35,08
Buitendijks gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0054% 0,0226%
Wegen ongebouwd per hectare € 185,84 € 35,08
Wegen buitendijks ongebouwd per hectare € 116,15 € 35,08
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 51,26
3 vervuilingseenheden (3ve) € 153,78