Klachten

De medewerkers van de Regionale Belasting Groep  proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

De regels die van toepassing zijn staan in de Verordening behandeling klachten RBG.

Wanneer kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen als:

  • u eerder een klacht hebt ingediend over dezelfde gedraging;
  • de gedraging langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • u het niet eens bent met een besluit van de RBG en u hebt de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken of in beroep te gaan. Bijvoorbeeld een afwijzing op een kwijtscheldingsverzoek of bezwaarschrift of als u het niet eens bent met de kosten van een aanmaning of dwangbevel. Tegen deze besluiten kunt u bezwaar of beroep aantekenen.
  • de klacht behoort tot het algemeen beleid van de RBG. Bijvoorbeeld op wiens naam de aanslag staat;
  • de klacht een algemeen verbindend voorschrift betreft zoals een belastingverordening Dit gaat bijvoorbeeld over de hoogte van het tarief.
Waar/hoe kan ik een klacht indienen?
Hoe wordt een klacht afgehandeld/Wat is de klachtenprocedure?
Wat als ik het niet eens ben met de afhandeling van de klacht?