Direct naar content

Tarieven watersysteemheffing eigenaar 2023 HHSK

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Categorie Tarief 2023
Gebouwde eigendommen 0,0194% van de WOZ-waarde. Dit is € 19,40 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 108,48 per hectare
Natuurterreinen € 3,94 per hectare
Wegen € 216,96 per hectare
Buitendijks gebied Tarief 2023
Gebouwde eigendommen 0,0049 van de WOZ-waarde. Dit is € 4,90 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 27,12 per hectare
Wegen € 135,60 per hectare