Scheiden/uit elkaar

Gaat u scheiden en staat de belastingaanslag op naam van de persoon die vertrekt? Dan kan dit invloed hebben op de aanslag.

We gaan uit elkaar/scheiden. Heeft dit gevolgen voor de belastingen?

Een echtscheiding of uit elkaar gaan kan gevolgen hebben voor de belasting als de belastingaanslag op naam van de persoon die vertrekt staat.

Waterschapsbelastingen
Als deze persoon verhuist naar een ander waterschap, dan wordt de zuiveringsheffing automatisch verminderd. U hoeft hiervoor niets te doen. Bij een verhuizing binnen het waterschap vermindert de aanslag niet. Degene die verhuist krijgt dan volgend jaar een aanslag voor het nieuwe adres. De belastingaanslag verhuist als het ware mee.

Staat de aanslag op naam van degene die achterblijft? Dan krijgt deze meestal geen teruggave. Wel krijgt u vermindering van de zuiveringsheffing als u alleen komt te wonen.

Gemeentelijke belastingen gemeente Delft, Schiedam of Vlaardingen
Als deze persoon verhuist naar een andere gemeente, wordt het gebruikersdeel van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing automatisch verminderd. U hoeft hiervoor niets te doen. Bij een verhuizing binnen uw gemeente vermindert de aanslag niet. Degene die verhuist krijgt dan volgend jaar een aanslag voor het nieuwe adres. De belastingaanslag verhuist als het ware mee. Staat de aanslag op naam van degene die achterblijft? Dan krijgt deze meestal geen teruggave. Wel krijgt u vermindering van de afvalstoffenheffing als u alleen komt te wonen.