Samenwonen

Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belastingaanslag(en).

Wat zijn de gevolgen als ik ga samenwonen?

Gaat u samenwonen binnen de gemeente of binnen het gebied van het waterschap en hebt u beiden een aanslag ontvangen? Dan kan de belastingaanslag worden verminderd. U kunt hiervoor via Mijn RBG digitaal bezwaar maken. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, kunt u dit eenvoudig aanvragen op www.digid.nl/. De andere aanslag blijft voor de rest van het belastingjaar ongewijzigd. In het nieuwe belastingjaar ontvangt u een aanslag voor een meerpersoonshuishouden.