Direct naar content

Tarieven Delfland 2018

Hieronder staan de meestvoorkomende belastingtarieven voor het Hoogheemraadschap van Delfland.

Tarieven Hoogheemraadschap van Delfland 2018

Watersysteemheffing Tarief
Ongebouwd per hectare € 91,92
Gebouwd: percentage van de WOZ-waarde 0,0264%
Ingezetene per woonruimte € 121,47
Natuurterrein per hectare € 4,52
Wegen ongebouwd per hectare € 459,60
Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing Tarief
1 vervuilingseenheid (1ve) € 93,50
3 vervuilingseenheden (3 ve) € 280,50