Wat doet de RBG

De Regionale Belasting Groep heft en int de waterschapsbelastingen voor de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland
Daarnaast voert de RBG de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen uit voor de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen. Voor deze gemeenten verzorgt de RBG ook de werkzaamheden van de Wet WOZ.