Meer informatie voor gemeenten

Het hoogheemraadschap van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard  en de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen vormen op dit moment de vijf deelnemers aan de Regionale Belasting Groep.

Goedkoper werken en gemak voor de klanten. Daarvoor is de Regionale Belasting Groep opgericht. Met het bundelen van de kennis en ervaring in één organisatie waarborgt de Regionale Belasting Groep de kwaliteit van de processen en de kennis voor de toekomst. De organisatie realiseert ook een meer bedrijfsmatige en efficiëntere uitvoering en daarmee een kostenbesparing. Particulieren en bedrijven kunnen daardoor rekenen op een belastingaanslag die tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten tot stand is gekomen. 

De efficiëntere uitvoering komt tot stand door optimalisatie en verdergaande automatisering van processen. Personeel wordt meer flexibel ingezet en goed gegevensbeheer staat centraal. Belangrijk uitgangspunt bij het laatste is dat we klanten niet vragen om gegevens die elders al bekend zijn. Dit sluit ook goed aan bij de breder binnen overheden levende 1 loket-gedachte.

Wanneer meer gemeenten gaan deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, nemen de voordelen toe. De Regionale Belasting Groep is daarom actief op zoek naar nieuwe, gemeentelijke deelnemers.

Wilt u meer weten over wat de Regionale Belasting Groep u te bieden heeft, neemt u dan contact op met John Kooistra, financieel controller.