Meest gestelde vragen

Voor welke aanslagen kan ik kwijtschelding aanvragen?
Antwoord
Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?
Antwoord
Hoe berekent de RBG het aantal vervuilingseenheden (ve) van de definitieve aanslag zuiveringsheffing?
Antwoord
Hoe wordt de precariobelasting waterschap berekend?
Antwoord
Ik betaal 3 vervuilingseenheden (3 ve) voor 2 personen. Kan ik bezwaar maken.
Antwoord
Ik ben verhuisd. Waarom wordt er maandelijks een bedrag van mijn rekening gehaald voor mijn oude adres?
Antwoord