Kwijtscheldingshulp

Er is geen plaats of waterschap gevonden.

U woont in .

Is uw inkomen onder of op
bijstandsniveau


Ja ➜
Nee ➜

Hebt u een eigen huis?

Ja ➜
Nee ➜

Heeft uw eigen huis overwaarde?

Ja ➜
Nee ➜

Hebt u spaargeld?

Ja ➜
Nee ➜

Hebt u recent een auto/motor gekocht, of bezit u er één, die meer dan €2.269,- waard is?

Ja ➜
Nee ➜

Bent u zelfstandig ondernemer?

Ja ➜
Nee ➜

Ontvangt u een BBZ uitkering?Ja ➜
Nee ➜

U hebt helaas geen recht op kwijtschelding

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing (gebruikersdeel)

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Kwijtschelding kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Kwijtschelding kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing 90%
 • Onroerendezaakbelasting

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Kwijtschelding kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

 • Watersysteemheffing ingezetenen

De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

Kwijtschelding kunt u aanvragen via 088 291 11 99

Op uw locatie kunt u bij de RBG kwijtschelding aanvragen voor:

  De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

  Kwijtschelding kunt u aanvragen via 088 291 11 99

  U kunt geen kwijtschelding bij de RBG aanvragen.

  De RBG heft en int belastingen voor bij ons aangesloten organisaties.

  De kwijtscheldingshulp is een algemene hulp en gaat niet in op specifieke situaties.
  Opnieuw beginnen