Bezwaar particulieren

De Regionale Belasting Groep krijgt haar gegevens rechtstreeks van gemeenten en het Kadaster. Geef uw wijzigingen (gezinssamenstelling, verhuizing) altijd aan uw gemeente door. Geef wel uw postadres aan de Regionale Belasting Groep door als u naar het buitenland verhuist.

Hoe kan ik als particulier bezwaar maken tegen de belastingen?
Hoe lang heb ik als particulier de tijd om bezwaar te maken tegen de belastingen?
Als ik als particulier een bezwaar indien, kan ik dan wachten met betalen tot ik bericht ontvang?
Krijg ik als particulier een ontvangstbevestiging van mijn bezwaarschrift?
Wanneer krijg ik als particulier antwoord op mijn bezwaarschrift?
Kan ik als particulier worden gehoord?
Ik vind het tarief voor particulieren te hoog. Kan ik bezwaar maken?
Ik woon alleen en betaal voor een meerpersoonshuishouden (3ve). Kan ik bezwaar maken?
Ik betaal 3 vervuilingseenheden (3 ve) voor 2 personen. Kan ik bezwaar maken.
Moet ik als particulier bezwaar maken bij verkoop van het pand?
Moet ik bezwaar maken als ik ga scheiden?
Moet ik bezwaar maken bij een overlijden?
Moet ik bezwaar maken als ik ga verhuizen?
Ik woonde op 1 januari niet op het aangeslagen adres. Moet ik bezwaar maken?
Ik huur inclusief. Kan ik bezwaar maken?
Ik ben inwonend of huur een kamer. Kan ik bezwaar maken?
Ik krijg als erfgenaam de aanslag voor het hele jaar, terwijl de erflater in de loop van het jaar is overleden. Kan ik bezwaar maken?
Ik woon een deel van het jaar niet op mijn adres/ verblijf in het buitenland. Kan ik bezwaar maken?
Ik ben al een tijdje terug verhuisd, maar heb dit niet aan de gemeente doorgegeven.
Ik kan het bedrag niet betalen. Kan ik bezwaar maken?
Moet ik bezwaar maken als ik alleen kom te wonen?
Ik heb mijn woning (of stuk grond) in december verkocht. Kan ik bezwaar maken?.
De gemeente heeft een lagere WOZ-waarde voor mijn woning vastgesteld. Kan ik bezwaar maken?
Ik heb bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van mijn woning. Moet ik bij jullie ook bezwaar maken?
De WOZ-waarde van mijn woning is te hoog. Kan ik bezwaar maken?
Wie kan bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking van een woning?
Kan de naam op de (eigenaren)aanslag worden aangepast?
Ik heb mijn onroerende zaak (woning, bedrijf, grond) eerder dit jaar verkocht. Kan ik bezwaar maken?
Ik vind dat het hoogheemraadschap haar taak niet goed uitvoert. Kan ik bezwaar maken?
Mijn eigendom staat in buitendijks gebied. Kan ik bezwaar maken?
Ik ben niet de enige particulier die gebruikmaakt van het voorwerp. Is de precariobelasting goed opgelegd?
Ik maak als particulier geen gebruik meer van het voorwerp waarvoor ik precariobelasting betaal.
Ik heb geen hond meer. Kan ik bezwaar maken?
Ik ben de eigenaar van de woning. Moet ik de aanslag zuiveringsheffing betalen?
Kan ik als huurder bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?
Ik ben diplomaat. Kan ik bezwaar maken tegen de belastingaanslag?