Direct naar content
26 september 15:08 - Storing Bij een aantal klanten heeft de afschrijving van de betalingsregelingen met incassodatum 25-09 niet plaatsgevonden Meer informatie

Tarieven Watersysteemheffing eigenaar 2023 HHD

Hoogheemraadschap van Delfland

Categorie Tarief 2023
Gebouwde eigendommen 0,0245% van de WOZ-waarde. Dit is € 24,50 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 91,87 per hectare
Natuurterreinen € 4,40 per hectare
Wegen € 459,34 per hectare