Direct naar content
23 september 15:20 - Storing Door een storing wordt het termijnbedrag automatische incasso op dinsdag 28 september geïnd Meer informatie

Tarieven watersysteemheffing eigenaar 2021 HHSK

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Categorie Tarief 2021
Gebouwde eigendommen 0,0216% van de WOZ-waarde. Dit is € 21,60 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 92,92 per hectare
Natuurterreinen € 3,29 per hectare
Wegen € 185,84 per hectare
Buitendijks gebied Tarief 2021
Gebouwde eigendommen 0,0054% van de WOZ-waarde. Dit is € 5,40 per € 100.000 WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 23,23 per hectare
Wegen € 116,15 per hectare