Direct naar content
23 september 15:20 - Storing Door een storing wordt het termijnbedrag automatische incasso op dinsdag 28 september geïnd Meer informatie

Tarieven Watersysteemheffing eigenaar 2021 HHD

Hoogheemraadschap van Delfland

Categorie Tarief 2021
Gebouwde eigendommen 0,0198% van de WOZ-waarde. Dit is € 19,80 per € 100.000  WOZ-waarde.
Onbebouwde eigendommen € 91,50 per hectare
Natuurterreinen € 4,56 per hectare
Wegen € 457,50 per hectare